Wojciech Maciej Chojnowski
Radny Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Najważniejszym fotografem polskim XIX wieku był jednak Karol Beyer, nie tylko dagerotypista, ale także patriota, starożytnik, numizmatyk, wydawca licznych fotograficznych albumów, działający w Warszawie od 1845 roku. Wykonywał zdjęcia w różnych technikach: kolodionu, stereoskopu, ambrotypii, a także carte de visite. Był wybitnym portrecistą, który osiągnął poziom europejski, o czym świadczą chociażby jego psychologiczne portrety. Był także pionierem fotografii naukowej i krajoznawczej.
Krzysztof Jurecki
HISTORIA FOTOGRAFII POLSKIEJ DO ROKU 1990
warszawski ratusz
fotobeyer18
fotobeyer19
fotobeyer22
fotobeyer23
fotobeyer24
fotobeyer25
Resize of fotobeyer1
Resize of fotobeyer2
Resize of fotobeyer3
fotobeyer1
fotobeyer2
fotobeyer3
fotobeyer4
fotobeyer5
fotobeyer6
fotobeyer7
fotobeyer8
fotobeyer9
fotobeyer10
fotobeyer11
fotobeyer12
fotobeyer13
fotobeyer14
NOTA BIOGRAFICZNA-PRZECZYTAJ !