S E R W I S    I N F O R M A C Y J N Y
R A D N Y C H   M I A S T A   W A R S Z A W Y 
I   R A D N Y C H   D Z I E L N I C   M .S T.  W A R S Z A W Y

W najbliższą niedzielę 21.02.2010 odbędzie się pierwsze posiedzenie Zjazdu Okręgowego okręgu 19-20 Warszawa. Godzina rozpoczęcia 10.30, miejsce - Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86 sala konferencyjna, II piętro


STRONY RADNYCH OCHOTY

www.radny.warszawa.pl   mail:info@radny.warszawa.pl   tel. 0600 800 578

W.M. Chojnowski
Strona w trakcie budowy
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

      Przed nami wyjątkowy rok wyborczy 2010 !
Czekają nas we wrześniu wybory prezydenckie,
a niebawem później, w listopadzie, wybory
samorządowe. W tej sytuacji, nie sposób, nie myśleć o skutecznej propagacji innej, lepszej wizji  rozwoju naszego miasta.
Internet stwarza taką możliwość.
Zachęcamy Was do budowania własnych witryn internetowych. Strony te będą informować wyborców, którzy oddali na Was swój cenny głos, o pracy i zaangażowaniu społecznym radnych Prawa i Sprawiedliwości na terenie poszczególnych dzielnic Warszawy.
Globalna sieć internetowa to potężne medium oddziaływania, którego znaczenie wciąż rośnie.
W rolę jaką będzie odgrywał  Internet w
nadchodzących wyborach nie można wątpić. Jego wzrastająca przystępność, szybkość, zdolność przekazu treści, obrazu, dźwięku są niepodważalne.
WWW to najmądrzejsze dziecko nowoczesnego świata. Prawo i Sprawiedliwość jest partią mądrą - musi być partią nowoczesną !
W naszym serwisie pojawią się niebawem informacje o radnych Prawa i Sprawiedliwości działających na terenie Warszawy. Będziemy zamieszczać linki do stron warszawskich Urzędów Dzielnicowych i relacjonować działalności klubów radnych PiS.  Zapraszamy do wspólnej pracy wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej inicjatywie radnych Śródmieścia, możemy nie tylko lepiej poznać problematykę naszych dzielnic, ale my radni Prawa i Sprawiedliwości, możemy, przede wszystkim poznać się nawzajem, a to wartość nadrzędna - teraz, w 2010 roku !

                                                     
DO RADNYCH DZIELNIC I MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w w w . r a d n y . w a r s z  a w a . p l