Wojciech Maciej Chojnowski
Radny Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Stanowisko Komisji
Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

z dnia 22 października 2009 r.

W sprawie ograniczenia prędkości przejazdu tramwajów na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na odcinku od przystanku tramwajowego do wysokości ul. Kruczkowskiego w obu kierunkach.
Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy wychodząc naprzeciw wieloletnim staraniom mieszkańców domów  położonych wzdłuż wiaduktu Mostu Poniatowskiego w kwestii zmniejszenia nadmiernego hałasu stwierdza, że :
1. Konieczne jest ograniczenie szybkości przejazdów tramwajów do 20 km/h na 300 metrowym odcinku trasy od przystanku tramwajowego na wiadukcie Mostu Poniatowskiego do wysokości ul. Kruczkowskiego w obu kierunkach, t.j. na odcinku zabudowanym domami mieszkalnymi wzdłuż wiaduktu.
2. Konieczne jest wprowadzenie oznakowania poziomego na torowisku w 2 miejscach: na przystankach wiaduktu Mostu Poniatowskiego i przed wieżycami wiaduku na wysokości ul. Kruczkowskiego.
3. Konieczne jest wprowadzenie kontroli przestrzegania ograniczenia prędkości za pomocą zainstalowanej aparatury pomiarowej (kamera lub radar).
tram2
tram3
Członkowie komisji  pozytywnie zaopiniowali projekt stanowiska.