Wojciech Maciej Chojnowski
Radny Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Stanowisko Komisji Kultury i Sportu
z dnia 27 października 2009 r.

W sprawie nadania  imienia skwerowi położonemu na Powiślu:
SKWER RADIOWEJ RODZINY MATYSIAKÓW

Komisja Kultury i Sportu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy popiera inicjatywę środowisk społecznych warszawskiego Powiśla dla nadania skwerowi położonemu na terenach zielonych między ulicami Dobrą, Bednarską,  Wybrzeżem Kościuszkowskim, a terenami Szpitala Klinicznego Ks. Anny Mazowieckiej imienia:
„Radiowej Rodziny Matysiaków”
Audycja „Matysiakowie” jest emitowana w Polskim Radiu od ponad 50 lat i związana jest ściśle z życiem autentycznych mieszkańców Powiśla - ich radościami, problemami, aktualnymi wydarzeniami w Warszawie i Polsce. Jako radni dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  uważamy za celowe upamiętnienie tego warszawskiego słuchowiska cieszącego się zainteresowaniem kilku pokoleń Polaków.
Członkowie Komisji Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowali projekt stanowiska.