Index of /pub/TeX/GUST


 ../ Katalog nadrzędny
 BachoTeX96/
 BachoTeX97/
 BachoTeX98/
 BachoTeX99/
   Informacje na temat Konferencji BachoTeX
   w kolejnych latach (programy Konferencji).
 EuroTeX-94/
   Archiwalne materiały konferencji EuroTeX'94 w Gdańsku
 Projekty/
   Większe projekty realizowane w ramach GUST;
   aktualnie SlaX-TL - dystrybucja Linuksa uruchamiana
   z płytki CD wraz z TeX Live 2004.
 bulletin/
   Makra do składu biuletynu GUST i artykuły
   z kolejnych biuletynów GUST w formacie
   PostScript i (niekiedy) makra udostępniane
   przez autorów.
 contrib/
   Makra i oprogramowanie udostępniane dla GUST
   przez różnych autorów.
 deklaracja/
   Aktualne i gotowe do druku deklaracje członkowskie
   GUST wraz z logo.
 distrib.4pc/
   Kompletna dystrybucja TeX-a (oparta na emTeX)
   i oprogramowania dodatkowego dla systemów
   DOS/Win3.1x/Win95 i OS2 wraz z pakietami polskimi.
   Pozwala szybko skompletować potrzebne
   oprogramowanie. UWAGA: dystrybucja ta jest już
   nieco przestarzała i zalecana jest raczej dla
   słabszych komputerów z systemem DOS lub Windows3.1.
 doc/
   Wybór dokumentacji nt. TeX-a i okolic, m.in.:
   podstawowe podręczniki i wybrane artykuły
   Biuletynu GUST w formacie PDF.
 statut/
   Statut GUST (pliki TeX, PDF, HTML).

StaW, 25.01.2005.